Strona internetowa sołectwa Cisie gm. Blachownia

Zakaz palenia śmieci w piecach

Zakaz palenia śmieci w piecach

Burmistrz Blachowni przypomina, że według przepisów polskiego prawa nie wolno spalać w piecach domowych: plastikowych butelek, pojemników, zużytych opon, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań  po farbach i lakierach oraz plastikowych toreb z polietylenu.

Zakaz spalania dotyczy również pozostałości roślinnych powstających na terenach ogródków działowych, parków i ogrodów.