Strona internetowa sołectwa Cisie gm. Blachownia

Władze Sołectwa

 

Mieszkańcy Cisia (stan na dzień 27.02.2015 r.):
Cisiańska - 329
Dąbrówka - 148
Nowiny - 121
Strażacka - 12
Wierzbowa - 16
razem: 626 osób

Sołectwo zamieszkują łącznie 664 osoby (stan na 27.02.2015 r.).