Strona internetowa sołectwa Cisie gm. Blachownia

Wideo z IX sesji Rady Miejskiej w Blachowni

Wideo z IX sesji Rady Miejskiej w Blachowni

W poniedziałek 15 czerwca odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Blachowni, podczas której zwróciłem się do Burmistrza z prośbą o opublikowanie wyników przetargu na drogę na Nowinach. Poprosiłem o opublikowanie wyników Ana Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Blachowni. Wyjaśniłem Burmistrzowi niejasności związane z pismami dotyczącymi ul. Herbskiej oraz kolejny raz poprosiłem Burmistrza o pomoc, a właściwie o wykonanie prac na ulicy Herbskiej. Zwróciłem się o wyrównanie, zasypanie dziur, poprawienie tej drogi.

Paweł Gąsiorski
Sołtys Sołectwa Cisie