Strona internetowa sołectwa Cisie gm. Blachownia

Kanalizacja nadal marzeniem Mieszkańców

Kanalizacja nadal marzeniem Mieszkańców

W odpowiedzi na wniosek z 22 czerwca, który dotyczył projektu kanalizacji i kanalizacji w Cisiu, złożony przeze mnie, Burmistrz Blachowni odpowiedziała, że poczyni starania dotyczące skanalizowania i zwodociągowania całego terenu Gminy Blachownia (w tym naszego sołectwa).

Niestety, nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi odnośnie kanalizacji w sołectwie Cisie. Mam nadzieję, że nie są to tylko obietnice i niespełnione marzenia.

PAWEŁ GĄSIORSKI
Sołtys Sołectwa Cisie