Strona internetowa sołectwa Cisie gm. Blachownia

Gmina ma z nami duży problem!

Gmina ma z nami duży problem!

Dziś, tj. 23 grudnia dostałem od Dariusza Wojciechowskiego - sekretarza gminy odpowiedź na moje wnioski dotyczące funduszu sołeckiego Sołectwa Cisie. Sekretarz przesłał mi jakieś uchwały nie mające mocy prawnej, zupełnie lekceważąc moje wnioski. Postanowiłem odpowiedź Sekretarzowi, jednocześnie zwróciłem się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, która nadzoruje pracę Burmistrza Blachowni, z prośbą o zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Poniżej pismo Wojciechowskiego oraz moja odpowiedź.

PAWEŁ GĄSIORSKI
SOŁTYS SOŁECTWA CISIE

odp-grudzien2015 odp-odpgrudzien20151 odp-odpgrudzien20152