Strona internetowa sołectwa Cisie gm. Blachownia

Czy Edyta Mandryk celowo wprowadziła w błąd WSA?

Czy Edyta Mandryk celowo wprowadziła w błąd WSA?

Czy Edyta Mandryk - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Blachowni celowo wprowadziła w błąd Wojewódzki Sąd Administracyjny? Patrząc na uzasadnienie WSA, wydawać by się mogło, że to Mandryk, jako przedstawicielka organu naszej gminy powiadomiła WSA o tym, iż nie otrzymała ode mnie wezwania do usunięcia naruszeń w sprawie zebrania wiejskiego w Cisiu, podczas którego doszło do próby odwołania mnie z funkcji Sołtysa Sołectwa Cisie.

W uzasadnieniu WSA poinformował mnie, że przyczyną odrzucenia mojej skargi był wcześniejszy brak wezwania do usunięcia naruszeń w tej sprawie. Otóż, takie wezwanie było, tylko na zapytanie WSA, ktoś z organu jakim jest Rada Miejska w Blachowni celowo wprowadził WSA w błąd - "Fakt niepoprzedzenia skargi wezwaniem został bowiem potwierdzony przez organ w odpowiedzi na skargę, a równocześnie w aktach administracyjnych brak jest pisma Pawła Gąsiorskiego, które mogłoby zostać uznane za wezwanie do usunięcia naruszenia".

Organem w naszej gminie jest Rada Miejska, którą na zewnątrz reprezentuje Edyta Mandryk. Pismo, którego wg niej nie złożyłem, znajdziecie poniżej. Jest na nim pieczątka kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Blachowni oraz data - 15.09.2015 r. Ktoś chyba celowo wprowadził Wojewódzki Sąd Administracyjny w błąd, a zgodnie z Art. 233. § 1. kodeksu karnego, grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności.

Jako że WSA umorzył cztery z pięciu postępowań, argumentując to jak wyżej, odwołam się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie zawiadomię o wprowadzeniu w błąd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Przypominam, że w dalszym ciągu WSA prowadzi czynności w kwestii zarządzenia Burmistrza Blachowni, po którym nastąpiła próba odwołania mnie z funkcji Sołtysa Cisia.

PAWEŁ GĄSIORSKI

out-0 out-1 out-2

pismo-przewodniczaca-zebranie-wyborczeCisie pismo-przewodniczaca-zebranie-wyborczeCisie1 pismo-przewodniczaca-zebranie-wyborczeCisie2