Strona internetowa sołectwa Cisie gm. Blachownia

Były pieniądze, nie ma pieniędzy!

Były pieniądze, nie ma pieniędzy!

5 czerwca otrzymałem od Burmistrza Blachowni odpowiedź na moją prośbę dotyczącą znalezienia środków na budowę oświetlenia przy Szkole Podstawowej w Cisiu. Burmistrz Blachowni poinformowała o tym, że środki zaoszczędzone w budżecie gminy zostały już zagospodarowane.

Jest to o tyle dziwne, iż podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Blachowni, tj. dnia 25 maja, Burmistrz Blachowni powiedziała: "W związku z tymi przetargami, udało się w budżecie wygospodarować pewne oszczędności. I w wyniku tych oszczędności powstały wolne środki, które umożliwią podjęcie dalszych zadań inwestycyjnych.". Podczas tej samej sesji wystąpiłem o przeznaczenie tych zaoszczędzonych środków na budowę oświetlenia przy SP w Cisiu. Następnego dnia, tj. 26 maja wystąpiłem również pisemnie w tej sprawie. Dziwne jest to, iż tak szybko te pieniądze zostały rozdysponowane, a Pani Burmistrz zapomniała o Cisiu.

Paweł Gąsiorski
Sołtys Sołectwa Cisie